2

دسامبر

12:36:17

وقتی به فکر up کردن وبلاگ می افتم یه حس جالبی بهم دست میده.
دلم می خواد بنویسم حسم رو اما نمی خوام وقتی تو داری می خونی فکر کنی فرشاد هم آره….
می خوام بگم دوست دارم می خوام به همه ثابت کنم که عشق و دوست داشتن یعنی این …..
اما نمی دونم چرا دارم این حرفها رو می زنم .به هر حال هزار بار گفتم بازم میگم من عاشق نیستم.

دیدگاهتان را بیان کنید!