4

دسامبر

گرسنگی

امروز وقتی که هنوز صدای اذان مغروب رو کسی نشنیده بود،در خودم حسی دیدم...

شاید داشتم به تو یا به ... 
فکر می کردم یا اصلا داشتم به خودم تلقین می کردم که آره تو داری ... اما نه الان که دقیقا ساعت 2:44 صبح جمعه است می فهمم که تو بودی که ...
می دونم

 
      می دونی

 
            می دونیم
 

پس چرا باز می خوای خنجر پشت برگشته رو بکشی به گلوی اسماعیل؟؟؟
نذار چرا ها باز جا پیدا کنند توی باورهات درست زمانی که .........

دیدگاهتان را بیان کنید!